Antiskalant ;

Ön arıtmadan gelen suyun ters ozmoz membranlarına girişinde dozlanan bir kimyasaldır. Kalsiyum (Ca++) , magnezyum (Mg++) ve bikarbonat (HCO3) iyonlarının reaksiyona girmesini ve membranlarda çökelti oluşumunu engeller. Bu sayede membran ömrü uzatılmış olur.

Antiskalant kullanmaması durumunda az çözülen tuzların membran yüzeyinde birikir ve membran yüzeyinde kalsiyum karbonat (CaCO3) , kalsiyum sülfat (CaSO4), baryum sülfat (BaSO4), stronsiyum sülfat(SrSO4) zaman zaman silika ve kalsiyum florür(CaF2) çökelmeleri gözlenir.
Membran üreticilerinin onayladığı antiskalantlar bulunmaktadır.

Stoklarımızda bulunan antiskalantlar:

  • GE
  • GE MSI
  • AQM 35
GE MDC 704 AntiskalantKatalog-2

Hemen Sipariş Verin.