Suda çözünmeyen kum, tortu gibi katı maddeleri fiziksel olarak arıtma, bu arıtım aşamalarının sonunda suyu tortusuz, renksiz ve berrak bir görünüme kavuşturma işlemidir.

Filtre gövdesinde bulunan medya yardımı ile sudaki partiküller medya katmanlarında tutulur. Katmanlar katı maddelerle dolduğunda filtre ters yıkama yaparak medya katmanlarına tutulan kirliliklerin uzaklaştırılması sağlanır.

Suyun kirliliğine göre filtrasyon sistemi dizayn edilir. Filtrasyon sistemleri aşağıdaki gibi çeşitlerde olabilir

 •  Kum filtresi: sudaki askıda katı maddelerin tutulmasını sağlayarak sonraki ünitelerin korunmasını sağlar.
 • Multi media filtre: Suyun içerdiği askıda katı maddeleri, bulanıklığı ve diğer partikülleri uzaklaştırmak amacı ile kullanılır. Yüksek kapasiteli debiler için yüzey borulamalı multimedia filtreler kullanılmaktadır.
 •  Aktif karbon filtre: Aktifleştirilmiş karbonun arttırılan yüzey alanı ve yüksek absorbsiyon özelliği sayesinde bu kirleticilerden kaynaklanan renk, tat, koku giderilir.
 •  Demir mangan giderim filtresi: Özel mineral arasından düşük hızlarda süzülen erimiş demirin oksitlenerek katmanlar arasında filtre edilmesi sağlanır. Ters yıkama ile dışarı atılan demir ve mangan sudan uzaklaştırılmış olur.
 •  Arsenik giderim filtreleri: Arsenik giderimi için kullanılan bu filtrelerde özel arsenik giderme mineralleri veya kuartz kumla beraber kullanılarak filtrasyon gerçekleştirilir.
 • Bulanıklık giderim filtresi

Yukarıdaki filtreler amacına göre dizayn edilmiş filtre yatağı mineraller içerir. Bu mineraller;

 • Quartz kumlar – dereceli çakıl :Su kuvars kum yatağının arasından sızarken toz ve tortular kum tanecikleri arasında tutularak suyun partiküllerden arınmasını sağlar. Yaklaşık 20~40 mikrona kadar olan partikülleri yakalayabilmektedir. Kum filtreleri için özel nitelikli ve granül ebatlı kuvars filtre kumu, kolay ters yıkanabilme özelliği, uygun filtre yatağı tabakaları oluşturmak için hesaplanan granül değer aralıkları ve uzun kullanım ömürleri ile ekonomik, dayanıklı ve etkili filtrasyon yatağı oluştururlar.
 • Antrasit: Antrasit, kuvars kum ile kullanılabileceği gibi tek başına da kullanılabilir. Antrasitin kirletici tutma kapasitesi standart kum filtrelerine göre daha yüksektir. Bu özelliği filtrenin servis süresini arttırırken ters yıkamada harcanan su miktarını da düşürür.
 • Zeolit: Boşluklu yapıya sahip bir mineral olması sayesinde sudaki partiküllerin, bazı metallerin, kirecin, amonyağın tutulmasını sağlar. Doygunluğa ulaştıktan sonra tuz ile ters yıkama yapıldıktan sonra tekrar kullanılabilir.
 • Aktif karbon: . Aktif karbon minerali organik maddeyi tutar. Organik kirliliği gözeneklerinde tutan aktif karbon minerali zaman içinde biriken kirlilikler sebebiyle görevini yapamaz hale gelir. Mineralin kullanım ömrü gelen suyun kalitesine ve arıtılan suyun miktarına göre değişmekle birlikte ortalama 1 yıl olarak alınabilir.
 • MANOX Katalitik demir mangan ve arsenik tutucu Mineral: Suda çözünmüş demir, mangan ve arsenik iyonlarını filtre yatağında tutulmasını sağlar, oksitlenmiş demir, mangan ve arsenik iyonlarının çökelerek tutulmasını sağlayan, katalitik etkiye sahiptir. Mineralin ömrü 5 – 10 yıl gibi çok uzundur. Düzgün projelendirilmiş ve imal edilmiş filtrelerde yıllarca çalışarak sürekli olarak kesintisiz arıtım gerçekleştirir.
 • GEH102 ve FerrosorpPLUS Arsenik Adsorban Mineralleri: Yüksek arsenik giderim kapasitesine sahip, bakım ve rejenerasyona ihtiyaç duymayan filtre mineralidir. Herhangi bir kimyasal dozajı ya da pH düzenlemesine gerek olmadan arsenik giderimi yapabilir. Sudaki arsenik ve diğer çoğu ağır metali yüzde doksan üzerinde tutar. Filtre minerali doyduğunda yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Boşaltılan eski mineraller bünyesindeki kirlilikleri doğaya salmaz. Bu kumlar atık depolama sahalarında gömülebilir, inşaat kumu olarak kullanılabilir.