pH Kontrolümüz Altında …

pH suyunuzun karakterini belirler. Proseslerde pH kontrol altında tutulmalıdır.

Asidik, bazik yada nötr suların elde edilmesi için kimyasal dozajlamak gerekir. Kimyasalı uygun ekipmanla kontrollü şekilde suya karıştırmak bizim uzmanlığımız. Bize ulaşın..

Bu konuda verdiğimiz hizmet ve ürünler ;

  • Dozaj pompaları
  • Kimyasal tanklar
  • Karıştırıcılar
  • Ölçü ve kontrol ekipmanları (pH metre, haberleşme, debi kontrol vs..)
  • Su analizleri
  • Kimyasallar
Detaylı Bilgi Alın..