Suyun içerisinde bulunan Ca+2 ve Mg+2 iyonları suda sertliğe neden olmaktadır. Kireçli su, tortu birikimine neden olabilir. Suyun kullanıldığı aparat veya ekipman içinde özellikle suyun ısıtıldığı kazan, ısıtıcı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, soğutma sistemleri vb. gibi cihazlarda birikme görülür. Bunun enerji tüketimi ve verimlilik üzerinde önemli bir etkisi vardır. Etkileri en aza indirmek için yumuşak su kullanımı tercih edilmelidir.

Yumuşatma işlemi sertliğe neden olan Ca+2 ve Mg+2 iyonlarının giderilmesiyle gerçekleşir. Ca+2 ve Mg+2 içeren suyun sodyum formunda katyonik reçineden geçirilmesi sonucu sudaki iyonlar ile reçineye bağlı Na+ iyonlarının yer değiştirmesi sonucu sertlik giderilir.

Suyun içinde çözünmüş olan iyonları tutmak için iyon değiştirici reçineler kullanılır. Sertliğe neden olan Ca+2 ve Mg+2 iyonlarının tutulması için Na+ katyonik reçineler kullanılmaktadır. Reçineler bir süre sonra doyguluğa ulaşır ve rejenere edilmesi gerekir. Otomatik su yumuşatma sistemleri reçineleri rejenere ederekten sürekli sertlik giderimi yapar.

Yumuşatma sistemi aşağıdaki ünitelerden oluşur;

  • İyon değiştirici reçine
  • Reçine tankı
  • Otomatik valf ya da vana sistemi
  • Tuz tankı
  • Otomasyon panosu

Rejenerasyon adımları:

Geri yıkama, tuzlu su emiş, yavaş durulama, hızlı durulama ve tuzlu su dolum

Rejenerasyon süresi 2 saati bulabilir. Bu durumda sistem yumuşatma sistemi yumuşak su üretmez. Sürekli yumuşak su için birden çok yumuşatma tanklı sistemler dizayn edilir ve kesintisiz su üreten tesisler kurulur.

Yumuşak su kullanmanın bazı avantajları:

  • Tortuda azalma
  • Daha uzun ekipman ömrü
  • Daha düşük enerji ve su tüketimi
  • Daha az bakım, kimyasal ve deterjan masrafı