İçme suyunda arsenik arıtımı tesisleri kuruyoruz. Arsenik arıtım proje ve taahhütleri yaptığımız gibi ayrıca ekipman ve minerallerini tedarik etmekteyiz. Arsenik arıtımı başlıca üç yöntemle yapılmaktadır;

Katalitik Mineralli Arsenik Filtreleri:

Arsenik giderimi yüksek verimle gerçekleşmektedir. Özel katalitik arsenik tutucu mineralin doldurulduğu filtre ünitleri kullanırılır. Filtre minarallerinin değişimine gerek yoktur. işletme maliyeti düşük uzun ömürlü sistemlerdir.
Bir ev için fitrelerimiz olduğu gibi, şehir suyu gibi yüksek kapasiteler içinde proje ve uygulamalar yapmaktayız.

 

Adsorban Mineralli Arsenik Filtreleri:

Arseniği adsorbsiyon yöntemiyle tutan filtrelerdir. Özel arsenik tutucu mineralin doldurulduğu filtrasyon sistemleri kullanırılır. Arsenik giderim verimi çok yüksektir.  Filtre minerali tuttuğu arseniği tekrar doğaya salmaz. Mineral ömrü dolduğunda değiştirilmesi gerekir. Kurulan sistemler son derece basittir, bakım gerektirmez, herhangi bir kimyasal dozlanmaz. Her koşulda arsenik giderimi garanti altındadır.

Değişen eski mineral deponi alanlarına gömülebilir toksidite değeri standartların altındadır.

Ters Ozmoz Sistemleri ile Arsenik Arıtımı:

Ters ozmoz membranları arseniği % 98 oranında gidermektedir. Ters ozmoz cihazlarımızla arsenik giderimi yapmaktayız.