EDI Elektrodeiyonizasyon sistemleri yüksek saflıkta ürün suyu ihtiyacı duyulan proseslerde uygulanan ileri saflaştırma teknolojisidir. EDI prosesinin rejenerasyon ihtiyacı olmadığı gibi; zararlı atık oluşturmamaktadır. Kesintisiz çalışma ile istenen saf su kalitesi elde edilebilmektedir; Bu sayede işletme giderlerinde belirgin ölçüde azalma görülmektedir.